Database error:

Column 'begindatum' in where clause is ambiguous
Query: SELECT `agenda`.`id`, `agenda_planning`.`id` as `planningid`, `agenda_planning`.`begindatum`, `agenda_planning`.`begintijd`, `agenda_planning`.`einddatum`, `agenda_planning`.`eindtijd`, `agenda`.`titel`, `agenda`.`intro`, `agenda`.`omschrijving`, `agenda`.`afbeelding`, `agenda`.`entree`, `agenda`.`kaarten`, `agenda`.`flyer`, `agenda`.`downloads`, `agenda`.`fotoalbum`, `agenda`.`fbevent`, `agenda_locations`.`title` as `locationtitle`, `agenda_locations`.`straat`, `agenda_locations`.`huisnummer`, `agenda_locations`.`postcode`, `agenda_locations`.`plaatsnaam`, `agenda_locations`.`lat`, `agenda_locations`.`lon` FROM `agenda_planning` LEFT JOIN `agenda` ON `agenda_planning`.`agendaid` = `agenda`.`id` LEFT JOIN `agenda_locations` ON `agenda_planning`.`locationid` = `agenda_locations`.`id` WHERE ( 1716593698 <= UNIX_TIMESTAMP(CONCAT(FROM_UNIXTIME(`begindatum`,'%Y-%m-%d'), ' ', `begintijd`)) OR 1716593698 <= UNIX_TIMESTAMP(CONCAT(FROM_UNIXTIME(`einddatum`,'%Y-%m-%d'), ' ', `eindtijd`)) ) ORDER BY `agenda_planning`.`begindatum` ASC

Agenda

Agenda overzicht

Toon alle activiteiten:


Er zijn geen agendapunten gevonden.